Scenariusz lekcji z języka niemieckiego w klasie siódmej z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących - autor Marta Markowska-Staruch

Scenariusz zajęć świetlicowych dla klas III. Temat: Warto być dobrym człowiekiem - autor A. Durawa

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów - autor A. Durawa

"Uczeń dyslektyczny na lekcji języka niemieckiego" - autor Marta Markowska-Staruch

Scenariusz zajęć świetlicowych - autor A. Durawa

Wsparcie uczenia z zespołem Aspergera - autor mgr Anna Woszczyńska

Uczeń z zespołem Aspergera - autor mgr Anna Woszczyńska

Świąteczne klimaty - kilka pomysłów dla nauczycieli klas I –III i nie tylko… (Bank Dobrych Pomysłów CEN) - autor mgr Joanna Seremak

Jak zachęcić dzieci do czytania (Bank Dobrych Pomysłów CEN) - autor mgr Joanna Seremak

Projekt edukacyjny (Bank Dobrych Pomysłów CEN) - autor mgr Joanna Seremak

Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej - autor mgr Eleonora Pacewicz

Krzyżówki dydaktyczne (religia) - autor mgr Jolanta Garnicka

Ułamki - autor mgr Marta Strugała

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie czwartej z wykorzystaniem elementów Oceniania Kształtującego

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie szóstej z wykorzystaniem elementów Oceniania Kształtującego

Scenariusz sztuki profilaktycznej "Śnieżka i zdrowie" - publikacja pedagogów

Scenariusz godziny wychowawczej "Jak bezpiecznie i wesoło spędzić ferie zimowe?" - zajęcia prowadziła Lidia Nowosad

Wykreślanki ortograficzne - opracowała Małgorzata Ziejewska

"Samba i Cha - cha - cha w kręgu tańców latynoamerykańskich" - Agnieszka Hnatyszyn (Budzińska)

Aerobic jako doskonała forma rekreacji dla dziewcząt w szkole podstawowej - Luiza Krawczyk

"Karnawałowy zawrót głowy"- scenariusz zajęć świetlicowych - Anna Durawa

"W każdym z nas jest coś dobrego" - czyli kształtowanie umiejętności myślenia o sobie i innych w kategoriach pozytywnych - scenariusz zajęć świetlicowych - Anna Durawa.